Case – Oscar Properties

BAKGRUND

Oscar Properties har historiskt bokat all media själva och inte arbetat med konsulter tidigare.  Vi fick uppdraget att planera ett helt nytt projekt i Uppsala kallat Cykelfabriken. Det var en helt ny marknad för Oscar Properties och målen var höga. På 3 månader skulle vi sätta Oscar Properties på kartan i Uppsala samt generera x antal intresseanmälningar och se till att säljstarten blev lyckad i form av antal besökare.

STRATEGI & RESULTAT

 Efter en grundlig analys av målgruppen och marknaden tog vi fram en medieplan som effektivt skulle nå målgruppen och uppsatta mål genom att nå rätt person vid rätt tillfälle med rätt budskap. En kombination av print, digitalt och utomhus som löpande optimerades utefter resultat gjorde att vi överträffade våra mål och det blev en lyckad kampanj. Med löpande rapportering och en nära samt transparent dialog med kund resulterade i att vi fick ut det mesta av alla medier som även speglade sig i resultatet.

 Vi överträffade målen med 20% samt att 1 visning vid säljstart blev till 3 visningar och med närmare 500 personer på plats.

ÖVRIGA KOMMENTARER

Vi hanterar nu Oscar Properties alla mediestrategier och bokningar. Vi avlastar alla projektledare genom att föra all dialog och förhandling samt administration kring media och medieköp. Detta frigör ca 20%-30% av projektledarnas tid. Och genom en välarbetad mediestrategi av våra erfarna konsulter får Oscar Properties en bättre effekt samt bättre förhandlade priser i alla medier.  Vi spar tid och pengar samt skapar effekt, helt enkelt.

"Kommentar från Krister"
Krister Karjalainen
Marknadschef