Sociala Medier

Social - kom igång snabbt och effektivt!

Beroende på vad du har för möjligheter eller mål med din annonsering så hjälper vi dig.
Allt ifrån att komma igång till att utveckla och optimera din social medienärvaro.

Small

I lilla paketet sätter vi upp en bra struktur som optimeras löpande och rapporteras månadsvis. För dig med en enkel affärdsmodell och givna mål. Du kan och gör lite själv med vår löpande hjälp. Från 5 000 kr/månad.

Medium

I mellanpaketet sätter vi upp en löpande närvaro men kan också vara kampanjaktiviteter utifrån tex säsong. Vi optimerar löpande mot givna KPI,er och rapporterar veckovis/månadsvis beroende på behov. Vi hanterar annonser, copy och optimering av målgrupper. Från 10 000 kr/månad.

Large

I stora paketet tar vi hand om allt – egna inlägg, köpt annonsering, produktion & innehåll, optimering, analys och rapportering. En helhetslösning helt enkelt. Från 15 000 kr/månad


ÖVRIG MEDIA

Utöver Social Media så kan vi såklart hjälpa till med övrig media. 
Vi har lång erfarenhet av både digital annonsering och TV/Video men också utomhus, radio och print.