fbpx

Om Cassini

Cassini grundades 2017 med mål att hjälpa små till mellanstora företag som lätt hamnar i skymundan hos de större mediebyråerna.

Vi är en byrå sprungen ur det digitala. Hos oss landar inte kunderna på olika avdelningar utan vi har specialister som har kunskap om och jobbar med digitala kanaler. Det gör att vi inte optimerar kanalspecifikt utan ser till helheten inom de digitala disciplinerna såsom SOME, SEM, Programmatic och Native.  Vi är dessutom tekniskt kunniga och bevandrade inom tracking och spårning samt Google Analytics.

Vi är en resultatdriven byrå som ofta arbetar mot tydliga försäljnings- och rekryteringsmål. Vi som arbetar på Cassini har alla en bakgrund inom resultatdriven media såsom affiliates, e-handel, byrå och publicist. Vi älskar siffror och analys och jobbar gärna mot tydliga mål och KPI:er i allt vi gör.
Vi arbetar ofta datadrivet baserat på egen, köpt eller kunders data och A/B-testar ofta annonser och budskap.  

Vi arbetar gärna och ofta nära våra kunders reklam- och produktionsbyråer. Att i ett tidigt skede vara med i koncept och kommunikation samt produktionsfasen, gör att vi kan skapa en relevant mediestrategi för att nå rätt person, vid rätt tillfälle med rätt budskap, baserat på olika kanaler och medier.

Som liten byrå är vi flexibla och vi är vana att skala både tid och budget upp och ner beroende på våra kunders förutsättningar, både över säsong och i perioder. Vi arbetar med både start ups och kunder där det i perioder går upp och ner, det gör att vi är vana att justera både arbetsinsats och arvode.
Vi är alltid 100% tillgängliga för våra kunder och ser alltid till att leverera snabbt, med kvalité och i tid.

Vi kommer ofta väldigt nära våra kunders affär och är ibland till och med en del av våra kunders organisation. Det skapar bra relationer och bra samarbeten!

Vi är den lilla byrån med den stora byråns kompetens. 

DSC_2401
DSC_2459

Vi är stolta medlemmar i Sveriges Mediebyråer

Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening vars syfte är att tillvara ta sina medlemmars (mediebyråernas) intresse, genom att konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling avseende kompetens, affärsmöjligheter, identitet och etik.